Disclaimer

De vzw Toerisme Vlaams-Brabant biedt via de website Zakentoerisme Vlaams-Brabant een overzicht van kwaliteitsvol aanbod zakentoerisme in Vlaams-Brabant. De website biedt tevens een online platform aan voor organisatoren van zakentoerisme.

Vzw Toerisme Vlaams-Brabant levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal vzw Toerisme Vlaams-Brabant de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zakentoerisme@vlaamsbrabant.be). Vzw Toerisme Vlaams-Brabant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of van informatie op deze site.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Vzw Toerisme Vlaams-Brabant kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites.

De website biedt de mogelijkheid om via de website gratis prijsoffertes aan te vragen bij de betrokken dienstverleners. Overeenkomsten die worden afgesloten na offerteaanvraag via deze website, worden rechtstreeks afgesloten tussen de dienstverlener en afnemer van de diensten. De vzw Toerisme Vlaams-Brabant is geen partij bij deze overeenkomsten en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het tot stand komen en / of het uitvoeren van deze overeenkomsten.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.